TAM ĐẢO

 

Tam Đảo đêm không có mây

vầng trăng nằm tựa gốc cây ngủ rồi

Tam Đảo đêm không có người

có mỗi chú Cuội trốn chơi dưới đình

Tam Đảo đêm chẳng có mình

con chồn thức dậy đi rình thợ săn...
                                      (30-5/ 14-6)