LOVE STORY

 I

Sớm mai trong nắng trong lòng

Một ngày mới một ngày mong đẹp ngày...

II

Mở trời bạc xóa mây bay

Bão giông đổ xuống một ngày vỡ tan

Một ngày đập nát cây đàn

Phố phường hoang vắng trần gian không người...

III

Con đường phún thạch mình tôi

Đạp lên bỏng cháy về nơi vô tình.
                                  15-6

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3391','rv28kg0i7g1apic79ucsabamn1','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-23 18:48:15','/a237082/love-story.html')