Mấy tấm ảnh kỉ niệm


Maxcova năm 2000

Mấy tấm ảnh chụp mùa hè đông năm 2009
Thượng Hải 12-2009
Mấy tấm ảnh chụp mùa hè đông năm 2009
Pari hè 2009

Nguyễn Đình Xuân

Chú Phú ạ Phòng Quân sự đang tập hợp bài viết cho kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống báo QDND chú viết bài gửi về chưa ạ? Chú có số điện thoại của anh Nguyễn Đình Chiến không ạ? Cho cháu biết với cảm ơn chú.