THỨC GIẤC ĐAN HÀ

Nửa đêm thức giấc Đan Hà

Nghe trời động nhẹ mái nhà giọt thu

Nghe đồng rạ rối sương mù

Nghe đất âm ẩm tiếng ru côn trùng

Nghe vàng lá rụng chân rừng

Con đường lắng bụi nghe chừng ngủ yên

Nghe ngoài biển thẳm con thuyền

Còn dò đáy sóng tìm miền vu vơ

Nghe trong vũ trụ mịt mờ

Một ngôi sao lạc ngóng chờ cứu sinh...

                                                                                                    Đêm 23-10- 2010

Đào Phan Toàn

Nghe ngoài biển thẳm con thuyền

Còn dò đáy sóng tìm miền vu vơ
*****************************
ĐÚNG LÀ THƠ CỦA NHÀ THƠ!