bắt đầu từ 10- 10

Bắt đầu từ 10- 10
                                                              Truyện vừa của Hà Phạm Phú
Nội dung nói về những chuyện tình tình cảm của một người lính phục viên với những người đàn bà mà anh yêu nhưng vì nhiều lí do không thể chung sống.
Bạn đọc có thể vào Từ ngày 10- 10.doc để đọc toàn bộ truyện vừa này.Tu ngay 10-10.doc

 
                             
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3391','6t8uadek9i63ro6jl2j51d5577','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-23 19:57:46','/a50816/bat-dau-tu-10-10.html')