viết nhân đọc

Viết nhân đọc…  

Tiền kiếp mưa là gì
có lẽ là ngọn cỏ
ngọn cỏ bây giờ tiền kiếp là chi
để cỏ nhớ mưa mưa không ướt cỏ
Đất và Trời
                         cắc cớ
trách
          thương nhau…

II.
Nhà anh mưa hứng gốc cau
lá trầu đợi vôi cay xanh thăm thẳm
ngày ấy em ở nơi đâu

gió héo cỏ mùa đông lạnh

bây giờ vội vã tìm nhau…

III-
Nhưng này chuyện thực như mơ
mơ kia có bao giờ thực
đất hạn khô héo chờ mưa

kiếp trước kiếp sau đêm dài thao thức

mong sao mỗi phút mỗi giờ...