TỰ DO

Tự do

Chim trời có tự do không
Bao la mặt đất mênh mông núi đồi
Bao nhiêu ràng buộc trong đời
Tình yêu có giúp con người tự do?