tiểu thuyết chưởngCuộc sống của anh vốn êm đềm
như cây vốn xanh như cỏ vốn mềm
như giòng sông trôi lặng tờ trước ngõ...

Rồi vào giờ đó của một ngày nào đó
Bất ngờ trưa hạ tuyết mùa đông
bàn tay gió xù gai hoa hồng
anh bị ném vào một thế giới khác
sâu thì hơn vực cao thì hơn thác...

Anh ngẫu nhiên uống sương mặt trời
ngẫu nhiên vớ được bí kíp đánh rơi
bất ngờ khinh công như chim mắt tinh như cú
bất ngờ nội lực dâng tràn như lũ
bất chấp thời gian cứ mãi thanh xuân...

Anh khác người cả cách uống ăn
rượu nốc hũ to thịt xơi cả yến
nhánh tre roi trâu thành kiếm
tình thư ngạo nghễ cánh chim ưng
câu thơ treo trên đỉnh cánh buồm

hành hiệp giang hồ theo giang hồ luật...

Bởi vào chính giờ đó anh bị điểm huyệt
mơ cùng em những chuyện hoang đường
thuốc chữa vô phương...
  

sen hoa

Cảm động

Vừa đọc chùm thơ trên văn nghệ trẻ. Cảm động. Cảm ơn anh!

phamtran

gửi HPP

Bởi vào chính giờ đó anh bị điểm huyệt
mơ cùng em những chuyện hoang đường
thuốc chữa vô phương...
___
đúng là hết phương khi bụi nàng điểm tử huyệt!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3391','1g287dn8d4mue4t6q0bcjmtc75','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-23 19:48:45','/a66347/tieu-thuyet-chuong.html')