Ba quả trứng ung

                                                                      Truyện ngắn của Mãn Thanh Hoa (TQ)

Lý Do được điều về huyện Lâm Hải làm huyện trưởng coi như diều được gió cá gặp nước. Mọi việc đều thuận lợi chỉ có một việc làm cho Lý đau đầu đó là việc tuyển chọn trợ lí. Vị huyện trưởng tiền nhiệm là Doãn Thuỷ thay đến ba trợ lí từng bực bội rủa: nhân tài Lâm Hải như lá mùa thu...
Tiểu Mã nguyên là phó văn phòng được chọn làm trợ lí huyện trưởng.
Hôm đó Tiểu Mã ngồi xe của huyện trưởng cùng huyện trưởng đi đến khách sạn Hoa Thiên. Thực khách mà huyện trưởng mời là thị trưởng. Mỗi người một bình Chivat 22 chưa hết nửa giờ mà bình rượu đã gấn hết. Huyện trưởng say rồi nhưng thị trưởng mới đến độ.
Vì quan tâm đến sức khoẻ lãnh đạo Tiểu Mã xin uống đỡ huyện trưởng nào ngờ huyện trưởng dứt khoát gạt đi. Huyện trưởng và thị trưởng lại nâng li và giốc cạn.
Tiểu Mã nghĩ huyện trưởng quá say rồi bèn giành lấy li rượu uống thay.

Đồ trứng ung! Huyện trưởng mắng Tiểu Mã. Cuối cuộc rượu thì huyện trưởng say mềm.

Ngày hôm sau Tiểu Mã quay trở về văn phòng.

Xã trưởng Hồ mở tiệc mời huyện trưởng Lý. Tiểu Vương theo Lý huyện trưởng đi dự tiệc ở khách sạn Thu Hương.
Vương là trợ lí thứ hai của huyện trưởng Lý. Tiệc ê hề chủ tiệc thì cúc cung thời gian kéo gần hai  giờ Lý huyện trưởng ngà ngà say. Lúc ấy chủ tiệc mới thấy ngon miệng. Mấy lần huyện trưởng gợi ý để trợ lí uống thay nhưng Tiểu Vương sống chết từ chối. Là vì cậu ta sợ lại dẫm phải bước chân của Tiểu Mã.

Đồ trứng ung! Huyện trưởng nổi quạu cuối cùng thì lại say mềm.

Ngày hôm sau Tiểu Vương trở lại phòng tuyên truyền làm việc.

Thế là cậu Đường trở thành trợ lí thứ ba của huyện trưởng.
Khách sạn cao cấp Đào Hoa Vận khai trương mời Lý huyện trưởng đến cắt băng khánh thành Đường đi dự tiệc cùng huyện trưởng.
Nữ chủ nhân tuổi chạc bốn mươi vẫn sắc nước hương trời lại có phần từng trải liếc mắt đưa tình khoé thu ba sóng sánh. Lý huyện trưởng là tay lão luyện tình trường tần số trái tim cộng hưởng có vẻ như say.

Đường nghiên cứu bài học của hai kẻ bị huyện trưởng mắng là “trứng ung”.

Uống rượu hầu cấp trên dù có say chết cũng phải uống nếu không hậu hoạ khôn lường. Loại rượu ấy không ai uống thay được. Tiểu Mã trở thành “trứng ung” là không hiểu điều đó.
Uống rượu với cấp dưới ấy là chiếu cố cần gì phải uống say với đám làng nhàng ấy để trợ lí đáp lễ thế đã là giữ thể diện cho bọn họ lắm rồi. Người trợ lí có năng lực là người biết xuất hiện đúng lúc để bảo vệ lãnh đạo để lãnh đạo có sức khoẻ phục vụ cách mạng. Tiểu Vương trở thành “trứng ung” là vì không biết điều đó.

Thủ trưởng uống rượu với cấp trên không được phép uống đỡ thủ trưởng uống với cấp dưới phải uống thay. Đó là những tổng kết Đường rút ra được từ tai nạn của hai người đi trước xem đấy là cẩm nang giúp anh tự tin khi làm trợ lí.

Chủ khách sạn không có chức quyền gì hiển nhiên có thể coi là cấp dưới vì thế Đường liều mình xông ra xin uống rượu thay thủ trưởng. Huyện trưởng Lý gạt đi nhưng Đường nghĩ thủ trưởng giả bộ vậy thôi nên đưa tay giành lấy li rượu nào ngờ huyện trưởng giữ chặt thế là li rượu đổ rượu làm ướt cả áo huyện trưởng và nữ chủ nhân.

Đồ trứng ung! Lý Do hốt hoảng dùng khăn thấm rượu trên áo người đẹp. Hôm ấy Lý huyện trưởng say còn bà chủ say mềm Lý huyện trưởng một mình đưa bà về phòng nghỉ.

Hôm sau Đường trở lại phòng dân chính nơi cậu đã ra đi.

Lý Do buồn bực quyết định không cần trợ lí nữa từ đó đến nay vị trí ấy vẫn bỏ trống.
                                                                                     Hà Phạm Phú dịch
 
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3391','f1dfhgv13ju235oa4qgktm3ko5','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-23 20:05:27','/a74285/ba-qua-trung-ung.html')