CHIẾN SĨ VÀ BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Bản Tuyên ngôn độc lập Bác đọc ở Ba Đình
chúng tôi đọc nơi góc trời những năm đầy biến động
thung lũng bây giờ nắng thuở ấy lung linh
đội ngũ núi thẫm xanh mầu áo lính
mây trắng bay khói dựng trường thành
vó ngựa gõ lốc cốc trưa yên tĩnh
đứng gió trưa thu vẫn mát lành
chiến hào nối chiến hào giăng thế trận
lính đứng ngồi khoác núi để nguỵ trang
những cây súng ngời lên mầu thép lạnh

Lũ chúng tôi tuổi mười tám đôi mươi
cắp sách đến trường làm bài luận viết
bản Tuyên ngôn độc lập là một áng văn xuôi
từng câu chữ mênh mông truyền thuyết
những tình cảm lớn lao rung động lòng người
trong trẻo vầng trăng tình yêu thứ nhất
ngày chúng tôi đến tuổi vào đời
cũng là ngày cầm súng đi đánh giặc

Chúng tôi nghe bản Tuyên ngôn độc lập
số trận đánh trải qua xấp xỉ tuổi mình
đáy ba lô mấy phong thư tím ngát
cuốn nhật kí dở chừng của người bạn hy sinh
hơi thở chúng tôi nóng bỏng một vuông đất
có cây samu chúng tôi đem tuổi trẻ giữ gìn
vuông đất ấy chúng tôi nhận ra mình thực chất
giơ nắm tay tuyên thệ đức tin...
1979
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3391','s2gt7r2h99j5a9fo60mju4bq70','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-23 19:33:22','/a81944/chien-si-va-ban-tuyen-ngon-doc-lap.html')