RƯỢU CHÁT

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


Một mình rượu chát khuya sâu
tai nghiêng phía ấy một mầu trắng xa
chuông say nằm gục góc nhà
đáy li còn giọt sương nhòa hết đêm...

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3391','h5jak0gf8ei3n3gld92gmkqai6','0','Guest','0','54.92.174.226','2018-08-17 14:39:48','/ac6818/tho/page-4.html')