Mấy tấm ảnh kỉ niệm

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


Maxcova năm 2000

Mấy tấm ảnh chụp mùa hè đông năm 2009
Thượng Hải 12-2009
Mấy tấm ảnh chụp mùa hè đông năm 2009
Pari hè 2009

More...

vài tấm ảnh cực bắc Tổ quốc

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Ảnh chuyến đi Mèo Vạc- Đồng Văn
Sông Nho Quế (Mèo Vạc Hà Giang)mùa khô
Bản Mèo Lũng Cú


Sông Đà mùa khô
Thác Bản Giốc
Ảnh: Hà Phạm Phú
Thác Bản Giốc (Cao bằng)

More...

Chùm ảnh của HPP

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


Cột cờ Lũng Cú


Cổng vào nhà người LolôThứ tự các ảnh: Bạn già Chiều Đồng Văn Lũng cú

More...

những ảnh cực bắc của liễu

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà vănMore...

Ảnh chuyến đi Mèo Vạc- Đồng Văn

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Ảnh chuyến đi Mèo Vạc- Đồng VănSông Nho Quế ở Mèo Vạc

More...

Ảnh của tác giả

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Một chiều sơn LaChiều Sơn La
Ảnh: Hà Phạm Phú

More...