THỜI GIAN

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

                                                     
I
 
Thời gian em khóc chào đời
thời gian bà nhắm mắt xuôi tay nằm...

II
thời gian mưa hạt trổ mầm
thời gian gió đổ sâm cầm bay đi
thời gian con gái dậy thì
thời gian nhật thực bầy ri vỡ đàn
thời gian cỏ dại mọc tràn
thời gian lũ cuốn thời gian chớp nguồn...

III
thời gian vật chất tâm hồn
thời gian giận dữ bồn chồn luyến thương
thời gian định mệnh vô thường
thời gian ở cuối con đường đã qua
thời gian tận phía trời xa
thời gian ở giữa đen và trắng... đen

IV
thời gian nhớ nhớ quên quên
thời gian ngọn lửa cháy lên hết mình
thời gian tạc một mối tình
lặn trong trầm tích hiện hình núi sông...


More...

RƯỢU CHÁT

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


Một mình rượu chát khuya sâu
tai nghiêng phía ấy một mầu trắng xa
chuông say nằm gục góc nhà
đáy li còn giọt sương nhòa hết đêm...

More...